Dobrodošli na spletni strani www.farmasi.si (v nadaljevanju: spletna stran), ki je v lasti Farmasi, d. o. o., Ulica 1. junija 4, 1420 Trbovlje, matična številka: 6747531000 (v nadaljevanju: Družba).

Pred uporabo spletne strani natančno preberite pogoje uporabe spletne strani (v nadaljevanju: Pogoji). Z nadaljnjo uporabo spletne strani in njene vsebine se strinjate s temi Pogoji.

Če se ne strinjate s Pogoji, morate zapustiti spletno mesto in se odpovedati vsem informacijam, ki so na voljo na spletni strani.

Vsebina spletnega mesta
Spletna stran vsebuje izključno vsebino, ki je povezana z informacijami, povezanimi s poslovanjem družbe, ali vsebino, povezano z informacijami o izdelkih, ki jih prodaja družba.

Vsaka garancija, podana na spletni strani, velja izključno za storitve družbe.

Družba si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali prekliče spletno stran, vključno z vsebino, časom razpoložljivosti in dostopom do spletne strani. Družba je v vsakem trenutku pooblaščena, da preneha objavljati kakršne koli informacije ali ukine kakršen koli način prenosa podatkov ali spremeni hitrost prenosa podatkov, kot tudi vse druge funkcije.

Uporaba spletnega mesta
S sprejetjem teh Pogojev uporabe soglašate, da boste spletno stran uporabljali izključno v skladu s temi Pogoji.

S sprejetjem teh Pogojev se strinjate, da boste spletno stran uporabljali le za osebne namene.

S sprejetjem teh Pogojev se strinjate, da ne boste neposredno ali posredno (ne glede na tehnične, tehnično-tehnološke, elektronske ali druge načine ali sredstva) storili karkoli od naslednjega:

(i) spreminjanje, brisanje ali izdelavo spletnega mesta, ki ga ni mogoče dobiti, ali katerega koli njegovega dela (vsebine, grafične, tehnične, tehnično-tehnološke, elektronske ali drugačne, strukturirane ali ne);
(ii) izvajanje katere koli druge nepooblaščene dejavnosti v zvezi s spletno stranjo ali njenim delom (vsebino, grafično, tehnično, tehnično-tehnološko, elektronsko ali drugače, strukturirano ali ne);
(iii) onemogočanje dostopa in/ali uporabe spletne strani drugim uporabnikom;
(iv) nepooblaščeno kopiranje, razmnoževanje, distribucija ali prikazovanje spletnega mesta ali katerega koli njegovega dela (vsebine, grafike, tehnične, tehnično-tehnološke, elektronske ali drugačne, strukturirane ali ne) za vaše ali katere koli druge potrebe, za prodajo ali katero koli drugo pravno sredstvo.

Pravice intelektualne lastnine
S sprejetjem teh Pogojev se strinjate, da ste seznanjeni z avtorskimi pravicami, postavitvijo, slikami in vsebino spletne strani, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami in drugimi pravicami intelektualne lastnine.

Vse storitve, vsebine, informacije in programska oprema, ki se uporabljajo in so del spletnega strani, vključno z, vendar ne omejeno na medijske vsebine in priložene slike, druge slike, fotografije, znake, imena, grafike, logotipe, ilustracije in programske rešitve, so intelektualna lastnina družbe ali z družbo povezanih pravnih oseb ali tretje osebe, ki jo je pooblastila družba ali ki jo je družba pooblastila za njeno uporabo. V skladu s tem so vse storitve, vsebine, informacije in programska oprema, ki se uporabljajo na spletni strani, zaščitene z avtorskimi pravicami ali drugimi pravicami. Izrecno je prepovedano kopiranje, distribucija (tudi preko e-pošte, faksa ali druge naprave), objavljanje, spreminjanje, prenos ali uporaba na drugih spletnih straneh ali drugih računalniških omrežjih vseh storitev, vsebin, informacij ali programske opreme, ki so na voljo na spletni strani.

Povezave do drugih spletnih mest
Ustvarjanje povezave do spletnega mesta je dovoljeno samo na podlagi pisnega soglasja družbe. Uporaba logotipa, blagovne znamke ali uporaba katere koli druge pravice intelektualne lastnine, zaščitene z avtorskimi pravicami na spletni strani, brez izrecnega pisnega soglasja imetnika ali lastnika zadevne blagovne znamke ali pravice, je strogo prepovedana, prav tako je prepovedana uporaba katerega koli dela vsebine ali katerega koli drugega predmeta intelektualne lastnine, ki je na spletni strani, ali jih vključuje katera druga spletna stran brez predhodnega pisnega soglasja družbe.

Veljavnost posameznih določb
V primeru ničnosti posamezne določbe teh Pogojev takšna ničnost ne vpliva na veljavnost katere koli druge določbe teh Pogojev, preostanek teh Pogojev pa ostane veljaven.

Reševanje sporov
Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na uporabo spletne strani in niso urejena s temi Pogoji, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika. Morebitne spore bodo stranke najprej poskušale sporazumno rešiti. Za vse spore ali zahtevke, ki lahko nastanejo kot posledica uporabe spletne strani in v povezavi s temi Pogoji, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, veljavno pravo pa je slovensko pravo.

Uporabite in naknadno spremenite te Pogoje
Ti Pogoji se uporabljajo od 25. maja 2018. Družba je pooblaščena, da kadar koli spremeni te Pogoje. V tem primeru bo sprememba objavljena na spletni strani. Za vse informacije v zvezi z veljavno različico teh Pogojev se obrnite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

FARMASI 2023 - vse pravice pridržane
DESIGNER