Kaj so piškotki?

Piškotek je v računalništvu podatek o uporabniku, ki ga spletni brskalnik shrani na računalniku ali drugi elektronski napravi za možnost nadaljnje uporabe. Pogosto se uporabljajo za učinkovitejše delovanje ali delovanje spletnih mest ter za zagotavljanje internetnih storitev in funkcionalnosti uporabnikom.

Namen teh pravil je zagotoviti vam potrebne informacije o naši uporabi piškotkov in shranjevanju takšnih piškotkov na vaši napravi, ko dostopate do našega spletnega mesta in vam omogočajo, da izberete, ali želite piškotke namestiti na vašo napravo.

Vrste piškotkov so:

Začasni piškotki
Začasni ali sejni piškotki obstanejo od trenutka, ko uporabnik odpre brskalnik, pa do trenutka, ko sejo konča. Spletna mesta jih uporabljajo za shranjevanje začasnih informacij,

Trajni piškotki
Trajni ali shranjeni piškotki ostanejo shranjeni več dni, mesecev ali celo let po tem, ko uporabnik zapre brskalnik in zaključi sejo. Spletna mesta jih uporabljajo za shranjevanje podatkov.

Lastni piškotki
Lastni piškotki so s spletnega mesta, ki si ga uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto.

Kaj so drugi piškotki?
Drugi piškotki izvirajo od drugih spletnih mest.

FARMASI 2023 - vse pravice pridržane
DESIGNER